اتصالات فورج زانویی آلیاژ استیل

نوع زانویی 45 درجه

فشار قوی-

نوع اتصال

رزوه ای-جوشی-

استاندارد

ASME-

کشور سازنده

تایوان-ایتالیا-

sld-lrg-pic
sld-sml-pic

در حال حاضر محصول مرتبط وجود ندارد

در حال حاضر مقاله مرتبط وجود ندارد