تردولت آلیاژ استیل

آلیاژ

A105-

نوع تردولت

فشار قوی-

نوع اتصال

رزوه ای-جوشی-

استاندارد

ASME-

کشور سازنده

ایتالیا-ژاپن-تایوان-

sld-lrg-pic
sld-sml-pic

در حال حاضر محصول مرتبط وجود ندارد

در حال حاضر مقاله مرتبط وجود ندارد