تله بخار Type TS, TSF & SF forged

مدل تله بخار

Type TS, TSF & SF forged-

برند تله بخار

velan-

نحوه اتصال

ساکت جوشی-جوشی-فلنج-رزوه ای-

کشور سازنده

ایالت متحده آمریکا-

sld-lrg-pic
sld-sml-pic

در حال حاضر محصول مرتبط وجود ندارد

در حال حاضر مقاله مرتبط وجود ندارد