درپوش آلیاژ استیل

نوع درپوش گرد

جوشی-

نوع اتصال

جوشی-

نوع درز

درز دار-بدون درز-

استاندارد

ASME-

کشور سازنده

ایتالیا-

sld-lrg-pic
sld-sml-pic

در حال حاضر محصول مرتبط وجود ندارد

در حال حاضر مقاله مرتبط وجود ندارد