ساکولت کربن استیل

آلیاژ

A105-

نوع سوکولت

فشار قوی-

جنس

کربن استیل-

نوع اتصال

جوشی-

استاندارد

ASME-

کشور سازنده

ایتالیا-تایوان-

sld-lrg-pic
sld-sml-pic

در حال حاضر محصول مرتبط وجود ندارد

در حال حاضر مقاله مرتبط وجود ندارد