سوکولت کربن استیل

نوع سوکولت

فشار قوی-جوشی-

جنس

کربن استیل-

نوع اتصال

رزوه ای-فلنج-جوشی-چسبی-پیچ و مهره-بست-

نوع درز

درز دار-بدون درز-

استاندارد

ASME-

خروجی

افزاینده-مساوی-کاهنده-

sld-lrg-pic
sld-sml-pic

در حال حاضر محصول مرتبط وجود ندارد

در حال حاضر مقاله مرتبط وجود ندارد