شیر توپی Combo

مدل شیر توپی

Power Combo-

برند شیر توپی

velan-

استاندارد

ASME (آمریکا)-ASME (آمریکا)-

ASME (آمریکا)

900 - 4500-

(DN) قطر نامی

15 -100-

سایز

1.2 - 4

اینچ-

نوع اتصال

جوشی-جوشی-

کشور سازنده

ایالت متحده آمریکا-

sld-lrg-pic
sld-sml-pic

در حال حاضر محصول مرتبط وجود ندارد

در حال حاضر مقاله مرتبط وجود ندارد