شیر توپی Four-way switch valves

مدل شیر توپی

Four-way switch valves-

برند شیر توپی

velan-

استاندارد

ASME (آمریکا)-ASME (آمریکا)-

ASME (آمریکا)

150 - 600-

سایز

3 - 48

اینچ-

نوع اتصال

فلنج-فلنج-جوشی-

کشور سازنده

ایالت متحده آمریکا-

sld-lrg-pic
sld-sml-pic

در حال حاضر محصول مرتبط وجود ندارد

در حال حاضر مقاله مرتبط وجود ندارد