شیر توپی Isolation valves

مدل شیر توپی

Isolation valves-

برند شیر توپی

velan-

استاندارد

ASME (آمریکا)-

کشور سازنده

ایالت متحده آمریکا-

sld-lrg-pic
sld-sml-pic

در حال حاضر محصول مرتبط وجود ندارد

در حال حاضر مقاله مرتبط وجود ندارد