شیر توپی Power

مدل شیر توپی

Power Ball valve-

برند شیر توپی

velan-

استاندارد

ASME (آمریکا)-ASME (آمریکا)-

ASME (آمریکا)

3100 - 4500-

(DN) قطر نامی

15 - 100-

سایز

1.2 - 4

اینچ-

نوع اتصال

فلنج-جوشی-فلنج-جوشی-

کشور سازنده

ایالت متحده آمریکا-

sld-lrg-pic
sld-sml-pic

در حال حاضر محصول مرتبط وجود ندارد

در حال حاضر مقاله مرتبط وجود ندارد