شیر خط لوله LVF

برند شیر یکطرفه

LVF-

استاندارد

ASME (آمریکا)-

جنس بدنه

کربن استیل-استنلس استیل-

جنس پایه

استنلس استیل-کربن استیل-

جنس دیسک

استنلس استیل-کربن استیل-

sld-lrg-pic
sld-sml-pic sld-sml-pic sld-sml-pic sld-sml-pic sld-sml-pic sld-sml-pic

در حال حاضر محصول مرتبط وجود ندارد

در حال حاضر مقاله مرتبط وجود ندارد