شیر کروی Double flanged type - PF, PG dual plate

مدل شیر کروی

Double flanged type - PF, PG dual plate globe valve-

برند شیر کروی

velan-

استاندارد

ASME (آمریکا)-ASME (آمریکا)-

ASME (آمریکا)

300-600-900-150-

سایز

12 - 60

اینچ-

نوع اتصال

فلنج-

کشور سازنده

ایالت متحده آمریکا-

sld-lrg-pic
sld-sml-pic

در حال حاضر محصول مرتبط وجود ندارد

در حال حاضر مقاله مرتبط وجود ندارد