شیر کروی Pressure seal

مدل شیر کروی

Pressure seal globe valves-

برند شیر کروی

velan-

نوع شیر کروی

Y شکل-Y شکل-

استاندارد

ASME (آمریکا)-ASME (آمریکا)-

ASME (آمریکا)

150-300-600-900-1500-2500-

(PN) قطر

20 - 760-

سایز

2 - 24

اینچ-

کشور سازنده

ایالت متحده آمریکا-

sld-lrg-pic
sld-sml-pic

در حال حاضر محصول مرتبط وجود ندارد

در حال حاضر مقاله مرتبط وجود ندارد