شیر کروی RAMA BELLOWS SEAL

مدل شیر کروی

RAMA BELLOWS SEAL globe valves-

برند شیر کروی

velan-

استاندارد

ASME (آمریکا)-ASME (آمریکا)-

ASME (آمریکا)

150-300-600-900-1500-

سایز

1.4 - 2

اینچ-

نوع اتصال

جوشی-جوشی-

کشور سازنده

ایالت متحده آمریکا-

sld-lrg-pic
sld-sml-pic

در حال حاضر محصول مرتبط وجود ندارد

در حال حاضر مقاله مرتبط وجود ندارد