شیر کروی Y-Pattern Bolted Bonnet BS 1873

مدل شیر کروی

Y-Pattern Bolted Bonnet BS 1873-

برند شیر کروی

orion-

نوع شیر کروی

Y شکل-Y شکل-

استاندارد

ASME (آمریکا)-ASME (آمریکا)-

ASME (آمریکا)

150-300-600-900-1500-2500-

دمای کارکرد(سانتی گراد)

-100 تا +250-

کشور سازنده

ایتالیا-

sld-lrg-pic
sld-sml-pic

در حال حاضر محصول مرتبط وجود ندارد

در حال حاضر مقاله مرتبط وجود ندارد