شیر کشویی آلیاژ استیل

استاندارد

ASME (آمریکا)-

نوع فشار

کم فشار-فشار متوسط-

نوع اتصال

فلنج-جوشی-رزوه ای-

کشور سازنده

اسپانیا-آلمان-فرانسه-

sld-lrg-pic
sld-sml-pic

در حال حاضر محصول مرتبط وجود ندارد

در حال حاضر مقاله مرتبط وجود ندارد