شیر کشویی کربن استیل

استاندارد

ASME (آمریکا)-

نوع فشار

کم فشار-فشار متوسط-

نوع اتصال

فلنج-جوشی-

جنس بدنه

کربن استیل-

جنس پایه

کربن استیل-

جنس واشر

کربن استیل-

کشور سازنده

ایتالیا-ایالت متحده آمریکا-کانادا-

sld-lrg-pic
sld-sml-pic

در حال حاضر محصول مرتبط وجود ندارد

در حال حاضر مقاله مرتبط وجود ندارد