شیر کشویی Bonnetless

مدل شیر کشویی

Bonnetless gate valves-

برند شیر کشویی

velan-

استاندارد

ASME (آمریکا)-ASME (آمریکا)-

سایز

1.4 - 4

اینچ-

نوع اتصال

رزوه ای-لب جوش-ساکت-رزوه ای-لب جوش-ساکت-

کشور سازنده

ایالت متحده آمریکا-

sld-lrg-pic
sld-sml-pic

در حال حاضر محصول مرتبط وجود ندارد

در حال حاضر مقاله مرتبط وجود ندارد