شیر کشویی Cast steel bellows seal

مدل شیر کشویی

Cast steel bellows seal gate-

برند شیر کشویی

velan-

استاندارد

ASME (آمریکا)-ASME (آمریکا)-

ASME (آمریکا)

150-300-600-

سایز

2 - 12

اینچ-

نوع اتصال

فلنج-لب جوش-فلنج-لب جوش-

کشور سازنده

ایالت متحده آمریکا-

sld-lrg-pic
sld-sml-pic

در حال حاضر محصول مرتبط وجود ندارد

در حال حاضر مقاله مرتبط وجود ندارد