شیر کشویی Extended body

مدل شیر کشویی

Extended body gate valves-

برند شیر کشویی

velan-

استاندارد

ASME (آمریکا)-ASME (آمریکا)-

ASME (آمریکا)

1500-

سایز

1.2 - 2

اینچ-

نوع اتصال

رزوه ای-ساکت-رزوه ای-ساکت-

کشور سازنده

ایالت متحده آمریکا-

sld-lrg-pic
sld-sml-pic

در حال حاضر محصول مرتبط وجود ندارد

در حال حاضر مقاله مرتبط وجود ندارد