شیر کشویی Pressure seal flexible wedge

مدل شیر کشویی

Pressure seal flexible wedge gate valves-

برند شیر کشویی

velan-

استاندارد

ASME (آمریکا)-

ASME (آمریکا)

150-300-600-900-1500-2500-

(PN) قطر

100 - 420-

سایز

2 - 24

اینچ-

کشور سازنده

ایالت متحده آمریکا-

sld-lrg-pic
sld-sml-pic

در حال حاضر محصول مرتبط وجود ندارد

در حال حاضر مقاله مرتبط وجود ندارد