شیر یکطرفه Bolted bonnet resilient-seated knife

مدل شیر یکطرفه

Bolted bonnet resilient-seated knife check valves-

برند شیر یکطرفه

velan-

استاندارد

ASME (آمریکا)-

ASME (آمریکا)

150-

سایز

4 - 24

اینچ-

کشور سازنده

ایالت متحده آمریکا-

sld-lrg-pic
sld-sml-pic

در حال حاضر محصول مرتبط وجود ندارد

در حال حاضر مقاله مرتبط وجود ندارد