شیر یکطرفه Bolted cover swing

مدل شیر یکطرفه

Bolted cover swing check valves-

برند شیر یکطرفه

velan-

ASME (آمریکا)

150-300-600-900-1500-

سایز

2 - 24

اینچ-

کشور سازنده

ایالت متحده آمریکا-

sld-lrg-pic
sld-sml-pic

در حال حاضر محصول مرتبط وجود ندارد

در حال حاضر مقاله مرتبط وجود ندارد