شیر یکطرفه Butt weld end type - PZ dual plate

مدل شیر یکطرفه

Butt weld end type - PZ dual plate check valve-

برند شیر یکطرفه

velan-

استاندارد

ASME (آمریکا)-ASME (آمریکا)-

ASME (آمریکا)

150-300-600-

سایز

3 - 36

اینچ-

نوع اتصال

جوشی-جوشی-

کشور سازنده

ایالت متحده آمریکا-

sld-lrg-pic
sld-sml-pic

در حال حاضر محصول مرتبط وجود ندارد

در حال حاضر مقاله مرتبط وجود ندارد