شیر یکطرفه Cast steel bellows seal

مدل شیر یکطرفه

Cast steel bellows seal-

برند شیر یکطرفه

velan-

استاندارد

ASME (آمریکا)-

ASME (آمریکا)

150-300-600-

سایز

2 - 12

اینچ-

نوع اتصال

فلنج-جوشی-فلنج-جوشی-

کشور سازنده

ایالت متحده آمریکا-

sld-lrg-pic
sld-sml-pic

در حال حاضر محصول مرتبط وجود ندارد

در حال حاضر مقاله مرتبط وجود ندارد