شیر یکطرفه Flanged swing

مدل شیر یکطرفه

Flanged swing check valves-

برند شیر یکطرفه

velan-

نوع شیر یکطرفه

نوسانی-نوسانی-

استاندارد

ASME (آمریکا)-ASME (آمریکا)-

ASME (آمریکا)

150-300-

سایز

1.2 - 12

اینچ-

نوع اتصال

فلنج-فلنج-

کشور سازنده

ایالت متحده آمریکا-

sld-lrg-pic
sld-sml-pic

در حال حاضر محصول مرتبط وجود ندارد

در حال حاضر مقاله مرتبط وجود ندارد