شیر یکطرفه Inclined

مدل شیر یکطرفه

Inclined check valves-

برند شیر یکطرفه

velan-

استاندارد

ASME (آمریکا)-ASME (آمریکا)-

سایز

1.2 - 2

اینچ-

نوع اتصال

جوشی-رزوه ای-جوشی-رزوه ای-

کشور سازنده

ایالت متحده آمریکا-

sld-lrg-pic
sld-sml-pic

در حال حاضر محصول مرتبط وجود ندارد

در حال حاضر مقاله مرتبط وجود ندارد