شیر یکطرفه Tilting Disc Check Valve Split Body BS 1868

مدل شیر یکطرفه

Tilting Disc Check Valve Split Body BS 1868-

برند شیر یکطرفه

orion-

ASME (آمریکا)

150-300-600-

سایز

2 - 32

اینچ-

درجه فشار (PN)

20 - 50 - 100-

کشور سازنده

ایتالیا-

sld-lrg-pic
sld-sml-pic

در حال حاضر محصول مرتبط وجود ندارد

در حال حاضر مقاله مرتبط وجود ندارد