فلنج اریفیس استنلس استیل

کلاس فلنج

150-300-600-900-1500-2500-

رنج جدول

1/2 - 24-

جنس فلنج

استنلس استیل-

نوع اتصال

گسکت و پیچ-

گروه رنگ

نقره ای-

sld-lrg-pic
sld-sml-pic sld-sml-pic

در حال حاضر محصول مرتبط وجود ندارد

در حال حاضر مقاله مرتبط وجود ندارد