لوله درزدار آلیاژ استیل

نوع درز

درز دار-

نحوه اتصال

جوشی-

sld-lrg-pic
sld-sml-pic

در حال حاضر محصول مرتبط وجود ندارد

در حال حاضر مقاله مرتبط وجود ندارد