ولدولت آلیاژ استیل

نوع ولدولت

فشار قوی-

آلیاژ

A182-A350-

استاندارد

ASME-

کشور سازنده

تایوان-ایتالیا-

sld-lrg-pic
sld-sml-pic

در حال حاضر محصول مرتبط وجود ندارد

در حال حاضر مقاله مرتبط وجود ندارد