کنترل ولو Cryogenic

مدل کنترل ولو

Cryogenic control valves-

برند کنترل ولو

velan-

استاندارد

ASME (آمریکا)-ASME (آمریکا)-

ASME (آمریکا)

150 - 2500-

سایز

3.8 - 16

اینچ-

نوع اتصال

جوشی-جوشی-

دمای کارکرد(سانتی گراد)

-254 تا +200-

کشور سازنده

ایالت متحده آمریکا-

sld-lrg-pic
sld-sml-pic

در حال حاضر محصول مرتبط وجود ندارد

در حال حاضر مقاله مرتبط وجود ندارد