کنترل ولو Quench relief valves

مدل کنترل ولو

Quench relief valves-

برند کنترل ولو

velan-

استاندارد

ASME (آمریکا)-ASME (آمریکا)-

ASME (آمریکا)

300-

سایز

1 - 1.2

اینچ-

نوع اتصال

جوشی-جوشی-

دمای کارکرد(سانتی گراد)

+80 تا -272-

کشور سازنده

ایالت متحده آمریکا-

sld-lrg-pic
sld-sml-pic

در حال حاضر محصول مرتبط وجود ندارد

در حال حاضر مقاله مرتبط وجود ندارد