فلنج ساکت ولد فولادی

کلاس فلنج

150-300-600-900-1500-2500-

رنج جدول

1/2 - 24-

جنس فلنج

فولادی-

کشور سازنده

آلمان-هلند-ایتالیا-

sld-lrg-pic
sld-sml-pic

در حال حاضر محصول مرتبط وجود ندارد

در حال حاضر مقاله مرتبط وجود ندارد